Ordenshuset Rosenbadsgatan 1

Byggnadsbolagets i Karlstad skickliga förvaltning av anförtrodda medel har tidigare omvittnats. Den möjliggjorde att systrar och bröder äntligen kunde förverkliga den länge närda tanken på ett eget Odd Fellowhem.


Den 21 september 1969 invigdes så under mycket högtidliga former detta förnämliga hus, med adress Rosenbadsgatan 1 för sitt ändamål av dåvarande Storsiren Ivar Dahlgren assisterad av övriga storämbetsmän.


Efter lokalinvigningen och högtidlighet i Domkyrkan intogs festmåltiden på restaurant Sandgrund.


Tillkomsten år 1972 av lägret nr 19 Wermlandia förstärkte ytterligare sammanhållningen bland de värmländska Odd Fellow-bröderna.


Numera är aktiekapitalet 100 000 kronor fördelat på 1 000 aktier á 100 kronor, som ägs av Odd Fellowlogernas Byggnadsstiftelse, till vilken tidigare aktieägare år 1996 överlät sina aktier. Stiftelsens uppgift är densamma som det tidigare bolaget hade, nämligen att stödja logerna och se till, att de har lämpliga lokaler för sin verksamhet. Detta tillgodoses genom Odd Fellow Byggnaden i Karlstad AB, som förvaltar och hyr ut lokaler till två brödraloger, två rebeckaloger, två läger samt senior- och damklubb. Odd Fellow disponerar de båda översta våningsplanen. Härutöver finns som hyresgäster RT Esaias Tegnér, Logen Aquila m.fl. föreningar. I övrigt disponeras ett våningsplan av e

Brödralägret nr 19 Wermlandia Karlstad