Lägret nr 19 Wermlandia

Distrikt:  19


Omfattar logererna


Nr 21 Erik Gustaf Geijer Karlstad

Nr 29 Fidelitas Arvika

Nr 76 Värmland Filipstad

Nr 80 Gustaf Fröding Kristinehamn

Nr 102 Esias Tegnér Säffle

Nr 128 Torsten Rudenschöld Hagfors

Nr 129 Klarälven Karlstad


Instituerad: 12 februari 1972


Installering: Udda år


Säte: Karlstad


Adress:     

Rosenbadsgatan 1   

65226 Karlstad


Mötesdagar :

Sista fredagen i september - maj


E-post: bl-19@oddfellow.se


Telefon kansli: 054 - 21 01 04


Telefon Kök/Festvåning: 054 - 189 785


Bankgiro: 503-6967


Lägret ändamål är:


  • Att verka för att bröder från skilda loger inom lägrets

verksamhetsområde lär känna varandra och gemensamt

verkar för Ordens syfte och mål.


  • Att utveckla patriarkernas handlande inom och utom

Orden i enlighet med människokärlekens krav så att

de i Tro, Hopp, Barmhärtighet fullgör sina plikter

mot Orden och samhället utanför Orden.


  • Att genom ett värdigt framförande av ordens ritualer

och genom föredrag, samtal och diskussioner hos

patriarkerna upprätthåller intresset för Orden, verka

för logernas utveckling samt vidga patriarkernas

insikter till stöd för all Odd Fellow-gärning.


  • Att stödja logerna i deras verksamhet.

Brödralägret nr 19 Wermlandia Karlstad