Kontakt

Adress:     

Lägret nr 19 Wermlandia

Rosenbadsgatan 1

652 26 Karlstad      


e-mail:

bl-19@oddfellow.se 


Tel Kansli:  

054 - 21 01 04


Tel kök/festvåning:

054 - 18 97 85


Ämbetsmän:

Kontaktuppgifter finns på sidan "Ämbetsmän"


Måltidsanmälan

Patriark anmäler deltagande till sin loges lägervärd.

Loge

Lägervärd

Telefon

e-post

B21

Jonas Strandberg

070-681 83 47


Leif Edén

070-520 02 55

B29

Göran Esters

070-664 89 86


Magnus Fors

070-520 04 35

B76

Ulf Davisson

070-687 43 20


Arvid Dahlqvist

070-603 67 42

B80

Håkan Nordlöf

070-311 49 20


Jonas Larsson

070-579 80 94

B102

Bertil Thorstensson

070-351 91 69


Hans Ericson

0533-112 19

B128

Gunnar Thyberg

070-517 85 55

B129

Lars-Ove Hed

070-275 16 15


Per-Olof Nilsson

070-587 40 64

Webmaster:              

Lars-Erik Green

Mobil: 070 - 548 40 50

e-mail: webmaster@oddfellowbl19.se

Brödralägret nr 19 Wermlandia Karlstad