Kontakt

Adress:           

Lägret nr 19 Wermlandia

Rosenbadsgatan 1

652 26 Karlstad      


e-mail:

bl-19@oddfellow.se 


Tel Kansli:   

054 - 21 01 04


Tel kök/festvåning:

054 - 18 97 85


Ämbetsmän:

Kontaktuppgifter finns på sidan "Ämbetsmän"


Måltidsanmälan

Patriark anmäler deltagande till sin loges lägervärd.

Loge

Lägervärd

Telefon

e-post

B21

Leif Edén

070-520 02 55


Michael Winslow

073-524 18 00

michael.winslow52@gmail.com

B29

Göran Esters

070-664 89 86


Magnus Fors

070-520 04 35

B76

Nicklas Partanen

070-267 88 74


Mathias Andersson

070-642 45 22

B80

Orla Kristoffersen

076-326 10 79


Jonas Larsson

070-579 80 94

B102

Bernt Lund

070-320 98 87


Svante Mlakar

070-522 73 96

B128

Gunnar Thyberg

070-517 85 55

B129

Lars-Ove Hed

070-275 16 15


Bengt Jansson

070-571 40 35

Webmaster:              

Lars-Erik Green

Mobil: 070 - 548 40 50

e-mail: webmaster@oddfellowbl19.se

Brödralägret nr 19 Wermlandia Karlstad